Om een idee te geven welke vogels in de polder zitten en hoeveel ongeveer staan hieronder de
vogeltelkaarten van een van de boeren in de polder.

Voor diegenen die niet zo bekend zijn een korte uitleg:

  • In de eerste kolom staat het nestnummer, gewoon vanaf 1 tot het laatst gevonden nest
  • In de tweede kolom het perceel
  • In de derde kolom de soort, K voor Kievit, G voor Grutto, T voor Tureluur, S voor Scholekster,
    KE voor Kuifeend
  • In de vierde kolom het gewas, in dit geval altijd gras.
  • in de volgende kolommen de verschillende data waarop gecontroleerd is en het aantal eieren.

Hieronder de resultaten voor 2009, daaronder 2008 en 2007
Hieronder de vogelkaarten van 2007:
=Terug naar boven===================================================================================
=Terug naar boven===================================================================================
Laatste update van deze pagina:      24 okt 2010
Dit jaar (2009) hebben wij een officiele vogeltelling laten uitvoeren.
De conclusie van het rapport kunt u hieronder lezen.
Verdere uitleg is eigenlijk niet nodig: verbeter de huidige situatie, gooi niet alles overhoop!

Wilt u het
VOLLEDIGE RAPPORT inzien klik dan HIER
=Terug naar boven===================================================================================
Als we predatie tegen kunnen gaan (vos, kraai, buizerd, (wilde) katten, etc etc) dan wordt het
alleen maar beter.

Als de gemeente zijn zin krijgt hebben deze vogels straks geen polder meer om naar toe te gaan en
zich voort te planten. Volgens de gemeente kunnen ze trouwens gewoon blijven (...).

Op onderstaande afbeelding staan in groen die percelen die zoveel nesten bevatten dat
geadviseerd is deze laat te maaien (na 15 juni).

Onder deze afbeelding vindt U de resultaten van een telling van een van de boeren voor
2008 en
2007 (deze tellingen zijn dus NIET officieel).
Bewonersgroep Behoud Schieveense Polder
Officiele telling 2009
Eigen (deel)telling 2008
Eigen (deel)telling 2007
Eigen (deel)telling 2009
Al jaren telt een agrarier vrijwillig de vogels in de polder. Daarnaast hebben we in 2009 een officiele
telling uit laten voeren. In januari zijn door Rotta de roofvogels geteld.
Klik hieronder voor de resultaten:

=Terug naar boven===================================================================================
=Terug naar boven===================================================================================
In januari zijn door Natuur- en Vogelwacht Rotta de roofvogels en uilen weer geteld. Ook hier wordt
Schieveen weer als goed vogelgebied genoemd, een quote uit hun verhaal :

            "Altijd weer verbazingwekkend dat er zoveel vogels te zien zijn dicht bij een grote stad."

Klik hier voor het volledige verhaal.
De tellingen
Roofvogeltelling 2010
=Terug naar boven===================================================================================
Weidevogeltelling 2010
=Terug naar boven===================================================================================
Gelukkig wilde Ferry van der Lans dit jaar de polder tellen zonder ons de kosten in rekening te
brengen. Hopelijk wil hij ons blijven adviseren en kunnen we van Schieveen een voorbeeldpolder
maken. Voor dit jaar kunnen we dus toch enkele cijfers laten zien. Minder nauwkeurig, maar beter
dan niets.

          "Maatregelen op een klein gebied kunnen de totale populatie
                                  veilig een nieuwe generatie laten opgroeien."

Hopelijk willen alle grondbeheerders zich ook zonder financiele compensatie aan de aanbevelingen
houden. Hopelijk kunnen we voor komende jaren steun krijgen van de gemeente of de  
vogelbescherming.

Klik hier voor het volledige rapport.
Op zaterdag 2 oktober zijn door de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand de trekvogels
geteld. Er was weer van alles te zien in Schieveen:

         "Het was een leerzame en interessante dag met maar liefst 54 soorten vogels."

Klik hier voor een krantenartikel en klik hier voor de Birdwatch pagina van de vogelbescherming
Trekvogeltelling 2010
=Terug naar boven===================================================================================