Er is veel gebeurd in de Schieveense polder. We beginnen een stukje terug in de tijd.

Hier een eerste begin, maar we gaan ook nog het archief raadplegen, dus kom hier over
een poosje zeker nog eens terug.
Laatste update van deze pagina:        11 maart 2009
Voor het jaar 0
Voor het begin van de jaartelling was er een moerassig gebied achter de
duinen waar veenlagen ontstonden. Daarnaast werd er klei afgezet op de
bodem van stroompjes.
tot 1300
Er ontstaat bewoning op het zogenaamde hoogveen. Bewoners leven
hoofdzakelijk van landbouw en visserij.
tot 1458
Pogingen om de waterhuishouding op orde te krijgen
1458
Het laatste deel van de polder wordt van een goede kade voorzien
rond 1750
Door veenafgravingen is de polder een grote waterplas
rond 1800
Er wordt begonnen met het droogmaken van de polder, eerst het zuidelijke
deel.
rond 1850
Ook het noordelijke deel van de polder is nu droog.
1955-1995
Aanleg Zestienhoven en pogingen om het vliegveld te vergroten
tot heden
Gebruik als agrarisch gebied
toekomst
Volgens ons: Extensief agrarisch gebied met recreatieve functie
Volgens de gemeente: Natte natuur
Bewonersgroep Behoud Schieveense Polder