De gemeente had samen met Natuurmonumenten in de periode 2008-2010 een heel ander
doel.
Hieronder de toenmalige "varianten" die toen besproken zijn.
Gooi met het tekenprogramma wat bosjes en riet neer in een mooie groene polder en
voila:

Het MER-model
Erg veel riet, veel hoog water, saai bedrijventerrein, weg weidevogels!
Het Poldermodel
Enig behoud van weiland, echter aan de kant waar de recreanten wonen, niet aan de kant van de boeren.
Zelfs de bergboezem is nu verwilderd. Veel bosjes aan de parallelweg verminderen de veiligheid.
Het Krekenmodel
Als je het niet meer weet dan ga je wat verder terug in de historie, en dan vind je kreekruggen terug.
In deze variant kun je van veligheid niet meer spreken.
Laatste update van deze pagina:       26 april 2009
Bewonersgroep Behoud Schieveense Polder
 Het nieuwe gemeentedoel
Het doel gedurende de periode 2008-2010

De gemeente heeft midden januari de volgende brief uit laten gaan. Lees hem rustig door,
onder aan de brief hebben wij enige opmerkingen geplaatst.
ONS EERSTE COMMENTAAR
Businesspark

Het goede nieuws is dat het businesspark is uitgesteld. Let wel, uitgesteld. De bestemming van
dat deel van de polder
blijft agrarisch zodat het over 20 jaar alsnog businesspark/industrieterrein
kan worden.
Woningbouw
De woningbouw gaat gewoon door, we krijgen dus gewoon een kleine VINEX wijk in de polder.
Dit gaat ten koste van de uitstraling van heel de polder, de vrije zichtlijnen verdwijnen nog verder.
Is het u ook opgevallen hoe industrieterrein Oudeland de rust in de polder aantast?
Aankopen
Blijkbaar bestonden er plannen om grond aan te kopen in de polder, dit is nooit duidelijkverteld,
maar nu is er in ieder geval minder geld voor.
Nieuw plan
We mogen uiterlijk in april weer met gemeente en ?? om de tafel. Wij zijn zeer benieuwd,
waarheen gaat de polder?
Bestemminsplan
Blijkbaar begint de gemeente niet opnieuw met een nieuw bestemminsplan ondanks dat de
wijzigingen niet gering zijn. Of dit juridisch klopt zal nog moeten blijken.