Verslag: gespreksavond kaveluitgifte2008
2007
2001

Door wat andere bezigheden is dit verslag een beetje verlaat, maar hier is 

het dan.

Wat betreft de bouwkavels heeft de gemeente twee belangrijke uitgangspunten:

  • De omvang moet gelijk blijven, dus 28 kavels. 
  • Gemaakte afspraken met particulieren zullen gerespecteerd worden, oftewel toezeggingen blijven staan.

De grote mededeling van de avond was wel dat er blijkbaar een grotere spreiding van de woningen mogelijk is. Dit was voor iedereen een grote verrassing. Mede omdat in het participatietraject steeds naar voren kwam dat de zichtlijnen behouden moeten blijven heeft men een nieuw plan gemaakt. In de voorgelegde schets waren de zichtlijnen vanaf de Oude Bovendijk (OBD) inderdaad veel beter behouden dan in ieder voorgaand plan. Dit is natuurlijk een mooi resultaat voor het aangezicht van - en het zicht op - de polder. Wat de consequenties (voor- en nadelen) zijn voor de huidige bewoners is nog niet te overzien. Menigeen was ook verbaasd dat er dichter bij het vliegveld gebouwd mocht worden. Bovenaan (helaas niet  zo duidelijk, betere plaatjes welkom) het laatste risicocontouren plaatje van 2008, daaronder van 2007 (de duidelijke, klik erop voor een grote versie) en een van 2001 (weer onduidelijk), die waarschijnlijk bij de meesten in het gegeugen zit. Door andere regelgeving en ander gebruik van het vliegveld zijn deze contouren best wel wat veranderd. En dat heeft ertoe geleid dat er meer mogelijkheden zijn gekomen om te bouwen. Met name de inham rechtsonder in het bovenste plaatje (2008) is bijzonder, maar ook de verschuiving van de punt rechtsboven in de plaatjes is noemenswaardig (lager en schuiner in 2007 en 2008).

Na een inleidend gesprek zijn de aanwezigen over 4 groepjes verdeeld om over de woning problematiek te praten. Een paar punten uit een groepje:

  • Veel mensen waren van mening dat de nieuwe woningen beter in het bestaande polderbeeld moeten passen, dus geen 12 meter hoge blokken, maar liever lage boerderij-type woningen. Eventueel met basement om toch een grote woonoppervlakte te krijgen.
  • Het is onduidelijk of alle bouwactiviteiten geen te grote belasting voor de OBD vormen.
  • De toename in verkeersdrukte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Zo kan het bv niet de bedoeling zijn dat er iemand een praktijkruimte aan huis heeft aangezien dit veel verkeer met zich meebrengt.
  • Op het deel van de OBD ten noorden van de Hofweg is het nu al vaak lastig rijden aangezien er zeer beperkt ruimte is om elkaar te passeren. Deze situatie mag niet nog slechter worden.
  • Er is geen behoefte aan een fietspad in de achter- of voortuin.

Er is helaas niet een gezamenlijk afsluitend rondje gedaan om te zien wat er in ieder groepje besproken is. We zullen dus afwachten wat er in het verslag van de gemeente staat en wat er straks in het ontwerp stedenbouwkundig plan staat.

Wel werd aan het eind van de avond de verdere planning van het project Schieveen gegeven, hieronder kunt u zien wat er de komende jaren staat te gebeuren (Q1 = eerste kwartaal etc):

2011 Q4       Inspraakavond stedenbouwkundig plan
                      Start bestemminsplan procedure

2012 Q1       Vaststelling stedenbouwkundig plan
          Q3       OBP (ontwerp bestemmingsplan) ter inzage 

2013 Q1       Vaststelling bestemminsplan
          Q2       Start inrichtingsplan procedure
                      Bestemmingsplan treedt in werking 
                     (uitgezonderd beroep zaken)

2014 Q2       Vaststelling inrichtinsplan
                      Bestemminsplan onherroepelijk

2015 Q1       Uitvoering inrichtingsplan

2015 - 2022  Uitgifte Kavels