Verslag: Klankbord groep 27 juli

Koning-LandgraafOp 27 juni was er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep. Ditmaal was de bijeenkomst in het museum in Overschie, dus het was ditmaal een echte Rotterdamse samenkomst. 


Absentie
Helaas kon Natuurmonumenten niemand afvaardigen omdat het nu vakantieperiode is. Het is jammer dat ze 2 maal op rij niet aanwezig zijn geweest want ze zijn veelbesproken....

Het lijkt erop dat de beoogde landgraaf/pachtmeester weinig fout kan doen bij koning Rotterdam. De schieveense landarbeiders/pachters konden weer alleen met afgevaardigden van de koning praten. Of hier uiteindelijk een mooi resultaat uit komt valt nog te bezien.


Geld
Er blijkt 1 of 2 miljoen beschikbaar te zijn voor Schieveen. Dit moet echter uit de beoogde villa-kavelverkoop komen. Dus zolang er nog geen kavels verkocht zijn is het lucht en nog geen geld.
 

Natuur- en recreatieplan
De gemeente is begonnen met het maken van schetsen. Hierbij lag er bv. een fietspad "middenin de polder". Er werden wat vragen gesteld over de ligging en het effect op de weidevogels. Hieruit valt te leren dat er een mooie oplossing gezocht moet worden om de doelen "recreatie" en "hoogwaardig weidevogelgebied" goed te combineren. Over de invulling van stadslandbouw en streekproducten zal ook nog goed nagedacht moeten worden. Te denken valt b.v. aan een professionalisering van de moestuinen. Ook meer koeien en melk, en de bijbehorende producten zou mooi zijn.
 

Concurrentiebeding
Tijdens deze bijeenkomst is het eindelijk gelukt de gemeente te overtuigen dat het misschien wel eens een probleem kan zijn als alle pachtgronden aan NM in erfpacht gegeven worden. Over het direct gunnen aan de bestaande TBO's (Terrein Beherende Organisaties) speelt al jaren een procedure op Europees niveau. Mocht koning Rotterdam zonder enige vorm van openbare inschrijving de gronden aan de landgraaf NM geven dan zullen de schieveeners het er niet bij laten zitten. 
 

Beheerplan
Door enkele bewoners was een initiatief gestart om een beheerplan op te stellen. Hierbij zouden de wensen en ideeën van alle huidige pachters en eigenaren van gronden geïnventariseerd worden. In de gedachte van het Pure Polder initiatief hebben zij de gemeente het voorstel gedaan dit plan door een onafhankelijk iemand op te laten stellen. Deze persoon moest dan eerst van alle partijen de wensen ideeën en evt. eisen in kaart brengen. De voorgestelde persoon bleek echter niet acceptabel voor de landgraaf - sorry, Natuurmonumenten - dus heeft de koning nu beslist dat de landgraaf het beheerplan zelf mag gaan schrijven, succes verzekerd....voor de landgraaf. Het merkwaardige is dat NM op verzoek van de gemeente de gesprekken met huidige pachters en eigenaren moet gaan voeren, en dat terwijl de geloofwaardigheid en vertrouwen na o.a. het natte natuur debacel en het niet verschijnen op de klankbordgroep bijeenkomsten nog steeds heel laag, of zelfs afwezig, is.
 

Conclusie: Feodaal systeem
Het lijkt er echt op dat de gemeente zich als de koning op blijft stellen die af en toe het volk tot zich laat spreken, maar dat ze zich ondertussen volledig door de landgraaf heeft laten inpakken en alles doet wat deze landgraaf wil om hem tevreden te houden. Of wij als (beoogde?) pachters/horigen hiermee verder kunnen is nog maar zeer de vraag.