A13/16 Advies gebiedstafel West en reactie

De Gebiedstafel West (de tafel voor Schieveen, er zijn er vier: West, Midden, Lage Bergse Bos en Terbregseveld) heeft haar advies aan de leden van de Bestuurlijke Afstemgroep, BAG, gestuurd. Het is een lange brief geworden die onder andere aangeeft dat hun "adviezen kunnen slechts een voorlopig karakter hebben, omdat nog essentiële informatie ontbreekt".

Klik hier om de volledige brief te lezen

De gemeente heeft hierop besloten meer tijd nodig te hebben met het opstellen van "een pakket van oplossingen voor een zo goed mogelijke inpassing van de A13/A16". In plaats van 9 maart zal dit waarschijnlijk pas in de tweede helft van april gebeuren.

Klik hier voor de reactie van de gemeente

Of dit gevolgen heeft voor de geplande vergaderingen is nog niet duidelijk. De volgende data waren eigenlijk gepland:

30 maart vergadering van de gebiedscommissie overschie over de a13/16.

14 april vergadering van het college van B&W over de a13/16.

20 mei vergadering van de raadscommissie over de a13/16.

28 mei vergadering van de gemeenteraad over de a13/16

Als er meer bekend is hoort u het zo snel mogelijk.