Verslag presentatie N + R plan 14 juni

Met dank aan de maker: http://zoom.nl/foto/1732988/bewerkte-fotografie/polder-schieveen-rotterdam---hdr.html?object=user&object_id=22690Op 14 juni was de presentatie van het Natuur & Recreatie plan van de gemeente. Helaas heb ik de aankondiging niet op de site gezet in verband met de drukte rondom de voorbereidingen van de middendelflanddag 2012 (het was weer een leuke dag). Dus als iemand daardoor de avond gemist heeft: duizend maal excuus.

De avond werd geopend door de projectleider Michel de la Vieter. Hij vertelde dat er 9 plannen waren ingediend door agrariërs (zeg maar boeren) en bewoners. Op grond van de ingediende plannen is de gemeente voornemens om de gemeentelijke gronden door Natuurmonumenten te laten beheren (NM als een soort Landgraaf). NM geeft de gronden dan weer in onderpacht aan de boeren. De boeren vrezen dan ook dat zij geen normale boterham meer kunnen verdienen in de polder, maar NM schijnt nu naast belang aan natuur ook belang te hechten aan de economie in de polder. In september zal de gemeente aangeven met welke plannen doorgegaan wordt 

Na de aftrap door Michel kreeg de nieuwe landschapsarchitect (ik ben haar naam helaas vergeten) het woord. Zij liet veel slides de revue passeren die helaas niet allemaal even goed zichtbaar waren. De ligging van de struinpaden was bijvoorbeeld pas achteraf op de gedrukte versie goed (in ieder geval beter) te zien. De eerste conclusie is dat het druk wordt in de polder. Zeker als er niks verandert aan de plannen. Maar er was genoeg discussie over de voorgestelde plannen. Zo werden er meteen vraagtekens gezet bij het volledig "knotwilgen" van de Hofweg. Hiermee is het uitzicht weg en wordt een ideale situatie geschapen voor de roofvogels in de polder. Ook is de Hofweg nu al smal en wordt de bewegingsruimte met knotwilgen alleen maar kleiner. Die bewegingsruimte is echter wel nodig: In het recente verleden is er een paard doodgereden en afgelopen maand is een fietser ternauwernood aan een aanvaring met een hooiwagen ontsnapt. Tevens vergen deze bomen natuurlijk veel knot onderhoud. 
De poging om door middel van borden de Hofweg alleen voor bestemmingsverkeer open te stellen is waarschijnlijk goed bedoeld, maar als er een file ontweken kan worden dan zal men dat doen. De verkeersdruk op de Hofweg zal door dit plan dus niet afnemen. Ook zal met de realisatie van 28 villa's die druk (ook op de OBD) alleen maar toenemen, zeker als er in een of enkele woningen een beroepspraktijk komt.
Het is zeer af te wachten wat er met de weidevogels gaat gebeuren als dit plan doorgaat. Het fietspad doorkruist het grootste weidevogelgebied en wordt niet afgesloten. De struinpaden doorsnijden het overgebleven deel en van sluiting in het broedseizoen was in de presentatie geen woord te vinden, mondeling is dit echter wel weer bevestigd (maar wanneer en hoe). De knotwilgen doen ook geen goed voor de weidevogels, of zoals de weidevogelexpert aan gaf, bomen zijn nooit goed voor weidevogels. Nu is voor de weidevogels de polder één polder, een groot grasveld.
Naast al deze plannen wil de gemeente meer erfbeplanting, dus weer meer bomen. Hopelijk wordt de erfbeplanting erg roofvogel onvriendelijk, maar ik ken geen kraai-onvriendelijke bomen. Misschien moeten we toch maar in de pachtovereenkomst op laten nemen dat alle kraaien en eksters en natuurlijk ook de vos, in Schieveen vogelvrij verklaard worden. De erfbeplanting is zeer gewenst door de gemeente, niet door de weidevogels. Men kan zich bij de gemeente aanmelden voor erfbeplanting, de gemeente gaat dit dan regelen. Hopelijk wordt dan wel erfbeplanting gekozen die het zicht op grote villa's en industrieterrein Oudewater beperkt. Voor over een aantal jaartjes: Ons huis wordt uitsluitend verwarmd door zon en hout, de gastank is alweer bijna 2 jaar weg, dus als er een boompje gerooid moet worden laat het dan even weten. Dan hebben we het cradle-to-cradle cirkeltje rond.

Na de landschapsarchitect nam de wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte, Alexandra van Huffelen, het woord. Zij legde het aanwezige publiek nogmaals de keuze voor NM uit. De hoofdredenen waren (1) de grote aanwezigheid in de omgeving, waarbij NM als een succesvol verpachter optreedt, (2) het feit dat er een getekende overeenkomst bestaat, door de wethouder zelf ondertekend. Zij vond wel dat (3) de contracten tussen gemeente en NM zodanig moeten worden opgesteld dat er voldoende borging is voor een werkbare situatie voor de pachters waarbij een gezond economisch bestaan kan worden volgehouden. De gemeente is verzocht bovenstaande punten te onderbouwen:

  1. De gemeente laat zien dat NM in de omgeving een goed resultaat neerzet en goed met zijn pachters omgaat.
  2. De gemeente zal de overeenkomst op www.rotterdam.nl/schieveen zetten op voorwaarde dat er geen "schokkende dingen" in staan.
  3. De gemeente zal er voor zorgen dat de contracten kloppen, oftewel dat het voor de boeren werkbaar blijft.

Op een vraag wat er in de plannen stond waardoor vóór NM gekozen is en wat er aan de plannen verandert moet worden zodat de boeren rechtstreeks van de gemeente kunnen pachten kwam geen duidelijk antwoord. Het lijkt er dan ook op dat de gemeente zeer gecharmeerd is van NM. Daarnaast wilde de gemeente NM mensen en pachters van ver laten verhalen dat NM een goede verpachter kan zijn. Liever horen wij de verhalen uit de regio Rotterdam, wat zijn daar de verhalen van de NM mensen en hun pachters. Dat zijn immers de mensen waarmee gewerkt moet worden. Of komen er voor Schieveen andere mensen beschikbaar? Wij vinden het in ieder geval jammer dat de gebiedsmensen bij de meeste bijeenkomsten afwezig zijn. De avonden zijn eigenlijk voor iedereen broodnodig voor een goede beeldvorming. 

Verder zijn veel mensen bezorgd over de ontwikkeling van HORECA gelegenheid, dit moet goed gecontroleerd worden om overlast te voorkomen. Geen vergunning voor feesten en partijen. Tevens is het noodzakelijk dat broedgelegenheden voor bijvoorbeeld de zwaluwen aan de OBD behouden blijven. Daarnaast kan extra broedgelegenheid altijd gebruikt worden.

De gemeente sloot de avond af met het noemen van 3 nadenk thema's:

  1. Wat te doen met bomen langs de Hofweg?
  2. Wat te doen met de ligging en het uiterlijk van de fietspaden, het moeten sowieso geen racebanen worden.
  3. Hoe kan de samenwerking met NM in een goede vorm gegoten worden?
Wat mij ook verbaasde is dat voor zover ik kon zien alle gronden die door de boeren intensief gebruikt mogen worden ook met een verhoogd waterpeil te maken krijgen. Hoe men dit met elkaar kan rijmen is mij een raadsel, vernatten en intensief gebruiken gaan niet samen. Dat deze verhoging trouwens alleen van half maart tot half juni is stond weer nergens zwart op wit, maar is wel weer mondeling gehoord, gedetailleerde uitwerking gewenst.
 
Gezien de drukte het afgelopen weekend heb ik misschien een of twee dingen vergeten. Schrijf een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als er iets belangrijks mist.