Verslag: bewonersavond stedenbouwkundig plan 24 nov

Tijdens de bewonersavond zijn de nieuwste plannen van de gemeente gepresenteerd mbt het stedenbouwkundig plan. Hoofdpunt was dat het aantal woningen gelijk blijft (28) maar dat de woningen meer over heel de Oude Bovendijk (OBD) uitgespreid worden (klik op het plaatje voor een grotere versie). Hierdoor worden de zichtlijnen vanaf de OBD beter behouden en het leidt tot een ontlasting van het noordelijke deel van de OBD. De spreiding heeft met name gevolgen voor de bewoners van een pachtboerderij aan de zuidkant van de OBD. Rondom deze boerderij zijn 5 huizen gepland en de boerderij-woning gaat ook in de verkoop. Hierdoor is deze plek voor agrarische doeleinden verloren. Verder is een toelichting gegeven over de verschillende woningtypes. Er komen 2 dijkwoningen en 3 erf clusters (13 kavels) aan de OBD. Al deze woningen worden 1 laags met kap, maximale hoogte 9 meter. Vanuit het publiek is aangegeven dat 9 meter wel hoog is en dat 7 ook voldoende zou meten zijn en beter in het bestaande beeld past. Langs de Hofweg komen 6 grotere woningen. Hier zijn de toekomstige woningen 2 laags met kap, totale hoogte maximaal 12 meter, ook hier hetzelfde commentaar, 10 moet ook voldoende zijn. De gemeente gaat ervan uit dat niet iedereen tot de maximale hoogte zal gaan, maar volgens de zaal was het beter vooraf duidelijke grenzen te stellen aan de bouwhoogte.

Verder was er weer veel aandacht voor de (on-)mogelijkheid van al het extra verkeer. Tijdens de bouw het bouwverkeer en zwaar materieel, later het extra verkeer van de bewoners en evt bezoekers en medewerkers van bedrijfjes aan huis. Zo werd bv de 75 m2 bedrijfsruimte als groot ervaren en zouden er duidelijke eisen aan bedrijfstypes en verkeershoeveelheden moeten worden gesteld. Ook waren er nog vragen over riolering en andere voorzieningen die getroffen moeten worden. Het zou fijn zijn als er één goede oplossing voor iedereen komt.

Naast de woningen zelf bleek ook de aansluiting op de OBD voor problemen te zorgen. De huidige bewoners vinden het niet zo geslaagd als de nieuwe bewoners bijna via hun woonkamer naar hun kavel rijden (overlast van bv koplampen). De gemeente gaat de ligging van de uitrit nog eens bestuderen en misschien kunnen ze samenwerken met particuliere bouwers zodat er minder uitritten nodig zijn. Ook overlast van bouwverkeer en evt heiwerkzaamheden dienen nog extra aandacht. 

De gemeente wil op hun kavels grond opbrengen om badkuipvorming en verzakking van terrassen tegen te gaan. Dit wordt waarschijnlijk moeilijk. Verzakken gebeurt toch. Een optie is om het terras ook te onderheien zodat het niet kan verzakken.

Voor geïnteresseerden: de presentatie van de gemeente is na te zien op hun SITE