Verslag: Inspraakavond Natuur- en Recreatieplan 9 nov

Allereerst willen wij Wethouder Alexandra van Huffelen bedanken voor de kans die zij de polder geeft, lees verder voor de details.

Als prelude eerst een korte beschrijving van de klankbordgroep bijeenkomst van maandagavond 31 oktober. De gemeente hield een "voor-presentatie" van het concept Natuur- en Recreatieplan. Tijdens deze avond waren er nog geen 30 of 40 powerpoint slides, maar slechts 2 of 3 schetsen van het waterpeil en de nieuwe paden in de polder. Er was veel discussie over de ligging van de wandelpaden en bijkans nog meer discussie over het waterplan. Deze discussie werd met name veroorzaakt omdat de presentatie nog niet optimaal was. Er was veel verwarring of bv het waterpeil continue hoog was of alleen binnen het lok- en broedseizoen.

Verder is het een beetje jammer dat het fietspad in het zuid-oosten onder het keukenraam van een polderbewoner doorloopt. Als het fietspad (samen met het struinpad) boven het 7de stuk zou lopen dan heeft niemand een fietspad langs de deur. Verplaatsing van het noord-zuid fietspad naar het laatste blok lijkt ook minder verstorend voor de weidevogels.

Verder worden de sloten verdiept om meer biodiversiteit te krijgen. Of dit goed is voor de polder valt te bezien. Het peil gaat omhoog en de sloot naar benee. Daarnaast worden de sloten voor een deel verbreed, oftewel alle mogelijke watermaatregelen worden in een keer doorgevoerd. Misschien dat dit beter geleidelijk doorgevoerd kan worden en misschien niet alles.

Nu over naar de Inspraakavond van 9 november.
Wij vonden het een beetje vreemd dat het ineens een inspraakavond bleek te zijn. Er wordt in de uitnodiging steeds over presentatie gesproken en het woord inspraak komt slechts 1x voor. Merkwaardig en vast alleen maar een schoonheidsfoutje.

Na een inleiding door Michel de la Vieter en een welkom door Alexandra van Huffelen mocht Ferry van der Lans het weidevogelbeheer in de polder toelichten. Hij verklaarde dat er veel rode lijst vogels in de polder zitten. Hij legde er de nadruk op dat er "uitzonderlijk veel" Grutto's (het boegbeeld van de weidevogels) in de polder zitten. Toch worden drastische maatregelen genomen om meer vogels aan te trekken. Daarnaast wordt er niets aan predatie gedaan terwijl de kraaien met eieren in de bek door de polder vliegen (echt niet leuk om te zien als ik het zeggen mag). Het lijkt ons verstandig wijzigingen in waterpeil bv per blok door te voeren en toch eens te kijken of er iets aan de predatie gedaan kan worden. De volgels zitten er al, de jonkies verdienen meer aandacht. Verder zijn wij geïnteresseerd in de telling van Kees Mostert en de telling van 2011 van Ferry. Het zou fijn zijn als beide tellingen publiekelijk gemaakt werden.

Over het waterpeil waren verder op de inspraak avond dezelfde geluiden te horen als tijdens de klankbordgroep. Hierover wordt nog een aparte avond georganiseerd dus dan kunnen we onze mening nog eens verduidelijken.

In verband met de ecologische verbinding komt er meer struweel (doet me nog aan een oude uitspraak denken uit het Natte Natuur tijdperk) en bomen. Hier dienen de soorten zorgvuldig gekozen te worden zodat er niet teveel extra risico op predatie ontstaat. Ook wordt de A13/16 afgeschermd met een "bomenlaan". Mijn voorkeur gaat uit naar lager struweel zodat er een licht- en geluidscherm ontstaat. Iets soortgelijks als naast de A13. Dan kan de begroeiing naast de A13 ook meteen hersteld worden, hier zijn door de CADO's grote gaten in de begroeiing gekomen. Verder komt er een hek langs het fietspad omdat er geen extra sloten mogen komen. Misschien moet hier toch gekeken worden of er een ontheffing of anders demping van andere sloten kan komen want een groot lang hek is ook een beetje raar en vormt een lange bank voor de vermoeide fietsers en wandelaars. Verder is het probleem van de toename van fietsers op de Hofweg nog (steeds) niet opgelost. Ik zou de hele polder behalve de Schieveensedijk bestemmingsverkeer maken inclusief een poller op de Hofweg. Naast de Hofweg problematiek bleken ook de ruiterpaden te zijn vergeten terwijl deze wel degelijk als zeer wenselijk waren aangegeven tijdens de klankbordavonden. Dit wordt alsnog bekeken alsmede het fietspad langs de Hofweg.

Nu eindelijk het belangrijkste deel van de avond. Na al het voorgaande kwam wethouder van Huffelen van duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte aan het woord. Zij begon haar toespraak met het voorstel om het beter te doen. Zij doelde hiermee op het initiatief van een boer in de polder om zelf een basis voor economisch, natuurlijk en rand-stedelijk verantwoord ondernemen te scheppen. Hij heeft onder andere de gemeente laten zien hoe eenzelfde uitdaging in de polder Oukoop is aangepakt. De wethouder was onder de indruk van wat zij zag en heeft deze avond toegezegd dat agrariërs in de polder enkele maanden de tijd krijgen om een eigen plan, passend binnen de kaders, te ontwikkelen. Ook wordt hierover nog een avond georganiseerd. Dit is een eenmalige mogelijkheid om Schieveen een eigen toekomst te geven. Haar boodschap valt als volgt samen te vatten: Kom met een eigen initiatief zo niet dan worden de huidige plannen uitgevoerd. Wij kunnen niets anders doen dan haar bedanken voor deze kans. Hopelijk zijn er genoeg initiatieven die de waarde van de polder verhogen. Het is DE kans om Schieveen tot het uniekste stuk Rotterdam te maken (welke andere grote stad heeft zo'n mooie polder).